niedziela, 14 marca 2010

Układ FPGA i procesor PowerPC

Dzisiaj zaprogramowałem strukturę FPGA z wbudowanym procesorem PowerPC. Jest to układ Virtex4 (XC4VFX12) firmy Xilinx. Projekt stworzyłem w środowisku ISE 10.1, na które składa się program Platform Studio, ISE oraz Plan Ahead. Praca polegała na wygenerowaniu plików konfiguracyjnych dla procesora i jego peryferiów wbudowanych w strukturę FPGA.
Pierwszym etapem było użycie programu Platform Studio do skonfigurowania procesora i peryferiów. Program ten służy również do kompilacji kodu programu w języku C, który będzie wykonywany przez procesor PPC.
Drugim etapem było zaimportowanie plików konfiguracyjnych wygenerowanych przez Platform Studio do programu ISE i stworzenie w nim dodatkowej funkcji logicznej w strukturze FPGA. Strukturę FPGA opisałem w programie ISE za pomocą języka VHDL.
Trzecim etapem było użycie programu Plan Ahead do zdefiniowania połączeń między sygnałami w opisie VHDL a fizycznymi portami wejścia/wyjścia układu scalonego.
Ostatnim krokiem było skompilowanie plików programujących układ. Do tego służy program ISE z modułem iMPACT.

Płytka prototypowa Xilinx ML-401