niedziela, 18 listopada 2012

Raspberry Pi Rev1 & 2 EAGLE PCB library

Pod adresem: Raspberry Pi udostępniam bibliotekę PBC w formacie EAGLE 5 zawierającą obie wersje płytki Raspberry Rev1 oraz Rev2. Plik jest to zmodyfikowaną wersją biblioteki udostępnionej przez użytkownika jaclag na oficjalnym forum Raspberry Pi. Informacje o lokalizacji złącz i ich wyprowadzeniach pobrałem z:
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#Graphical_User_Interfaces
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/09/raspberry-pi-p5-header/
Poprawność elementów w tej bibliotece nie została sprawdzona w rzeczywistości. Proszę o komentarz kogoś kto posiada wersję Rev2 płytki i skorzystał z tej biblioteki.