poniedziałek, 10 października 2011

Konferencja QCrypt 2011 w Zurychu

W dniach od dwunastego do szesnastego września wziąłem udział w konferencji QCrypt 2011 zorganizowanej przez ETH w Zurychu i poświęconej tematowi kryptografii kwantowej. Na konferencji przedstawiłem poster pod tytułem "Application of Field Programmable Gate Array in Quantum Key Distribution".

Rys. 1 - Plakat informacyjny


Rys. 2 - Ja z prezentowanym posterem

System akwizycji danych z detektorów pojedynczych fotonów

Dzisiaj pierwsza publikacja, której jestem współautorem, została złożona w serwisie arXiv. Opisuje ona pomysł na sprzętową implementację systemu akwizycji danych z detektorów pojedynczych fotonów (Single-photon Detector SPD). Idea zawarta w tym artykule jest bardzo ogólna, jednak dla nas ma zastosowanie w układzie kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution QKD). Artykuł zawiera zwięzły opis zasady działania techniki oraz obszerne rozważania na temat bezpieczeństwa układu QKD w przypadku wykorzystania w nim SPD. Poza najważniejszymi korzyściami związanymi z bezpieczeństwem technika umożliwia bardziej optymalne wykorzystanie pamięci oraz skraca niezbędny czas przetwarzania danych po akwizycji. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami pod adresem http://arxiv.org/abs/1110.5565