poniedziałek, 10 października 2011

System akwizycji danych z detektorów pojedynczych fotonów

Dzisiaj pierwsza publikacja, której jestem współautorem, została złożona w serwisie arXiv. Opisuje ona pomysł na sprzętową implementację systemu akwizycji danych z detektorów pojedynczych fotonów (Single-photon Detector SPD). Idea zawarta w tym artykule jest bardzo ogólna, jednak dla nas ma zastosowanie w układzie kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution QKD). Artykuł zawiera zwięzły opis zasady działania techniki oraz obszerne rozważania na temat bezpieczeństwa układu QKD w przypadku wykorzystania w nim SPD. Poza najważniejszymi korzyściami związanymi z bezpieczeństwem technika umożliwia bardziej optymalne wykorzystanie pamięci oraz skraca niezbędny czas przetwarzania danych po akwizycji. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami pod adresem http://arxiv.org/abs/1110.5565

Brak komentarzy: