sobota, 12 grudnia 2009

Sterownik modulatora amplitudy

Elektryczny modulator amplitudy jest urządzeniem wykorzystywanym w laboratorium dla którego czasami wykonuję prototypy. Modulator potrafi zmieniać natężenie światła przechodzącego przez niego. Jest to urządzenie wykorzystujące w swojej konstrukcji technikę światłowodową. Do poprawnego działania i łatwej obsługi modulator potrzebuje wzmacniacza sterującego i źródła napięcia przesunięcia. Projekt sterownika musiał zawierać dwa wymienione wcześniej elementy. W obudowie zamocowany został wzmacniacz wysokiej częstości, zasilacz wzmacniacza,źródło napięcia przesunięcia i woltomierz pokazujący wartość napięcia przesunięcia.

Rys. 1 - Modulator amplitudy wewnątrz obudowy sterownika


Rys. 2 - Wnętrze obudowy sterownika

Na panelu frontowym znajduje się od prawej włącznik główny, potencjometr ustawiający napięcie przesunięcia, ekran woltomierza, wejście wzmacniacza wysokiej częstości i dwa złącza światłowodowe wejściowe i wyjściowe.

Rys. 3 - Panel frontowy urządzenia

Płytka prototypowa ADuC7024

Płytka prototypowa powstała w celu ułatwienia konstrukcji urządzeń sterowanych mikrokontrolerem ADuC7024. W celu maksymalnego uproszczenia procedury uruchomienia na płytce znajduje się port USB pozwalający na komunikację komputera z mikrokontrolerem. Płytka znalazła dotychczas zastosowanie w kilku urządzeniach stworzonych przeze mnie i przez moich kolegów. Jest także wykorzystywana jako zestaw edukacyjny na wyższej uczelni. Dokładną specyfikację urządzenia można znaleźć pod adresem ADuC Variation datasheet. Projekt był również przygotowywany do komercjalizacji. Niestety przetrwał tylko w formie jednostkowej produkcji.

Rys. 1 - Płytka prototypowa z mikrokontrolerem ADuC7024