sobota, 12 grudnia 2009

Sterownik modulatora amplitudy

Elektryczny modulator amplitudy jest urządzeniem wykorzystywanym w laboratorium dla którego czasami wykonuję prototypy. Modulator potrafi zmieniać natężenie światła przechodzącego przez niego. Jest to urządzenie wykorzystujące w swojej konstrukcji technikę światłowodową. Do poprawnego działania i łatwej obsługi modulator potrzebuje wzmacniacza sterującego i źródła napięcia przesunięcia. Projekt sterownika musiał zawierać dwa wymienione wcześniej elementy. W obudowie zamocowany został wzmacniacz wysokiej częstości, zasilacz wzmacniacza,źródło napięcia przesunięcia i woltomierz pokazujący wartość napięcia przesunięcia.

Rys. 1 - Modulator amplitudy wewnątrz obudowy sterownika


Rys. 2 - Wnętrze obudowy sterownika

Na panelu frontowym znajduje się od prawej włącznik główny, potencjometr ustawiający napięcie przesunięcia, ekran woltomierza, wejście wzmacniacza wysokiej częstości i dwa złącza światłowodowe wejściowe i wyjściowe.

Rys. 3 - Panel frontowy urządzenia

Brak komentarzy: