sobota, 12 grudnia 2009

Płytka prototypowa ADuC7024

Płytka prototypowa powstała w celu ułatwienia konstrukcji urządzeń sterowanych mikrokontrolerem ADuC7024. W celu maksymalnego uproszczenia procedury uruchomienia na płytce znajduje się port USB pozwalający na komunikację komputera z mikrokontrolerem. Płytka znalazła dotychczas zastosowanie w kilku urządzeniach stworzonych przeze mnie i przez moich kolegów. Jest także wykorzystywana jako zestaw edukacyjny na wyższej uczelni. Dokładną specyfikację urządzenia można znaleźć pod adresem ADuC Variation datasheet. Projekt był również przygotowywany do komercjalizacji. Niestety przetrwał tylko w formie jednostkowej produkcji.

Rys. 1 - Płytka prototypowa z mikrokontrolerem ADuC7024

Brak komentarzy: