niedziela, 15 sierpnia 2010

Stabilizacja laserów za pomocą pętli fazowej

Niedawno skończyłem pisać pracę magisterską. Moim zadaniem było generowanie dwóch wiązek laserowych o zadanej różnicy długości fali. Doświadczalnie sprowadzało się to do sterowania laserem za pomocą elektronicznej pętli fazowej. Pętla fazowa zbudowana została na układzie ADF4107. Układ ten pełni funkcję cyfrowego detektora fazy scalonego z dzielnikami częstotliwości i pompą ładunku. Urządzeniem steruje mikrokontroler ADuC7024 opisany już na blogu.

Rys. 1. Schemat układu eksperymentalnego


Rys. 2. Pętla fazowa oparta na układzie ADF4107

Brak komentarzy: