wtorek, 15 listopada 2011

Playing with cryostat
Zabawa kriostatem

Today I help at the one of laboratories at the university in preparing a cryostat for measurements. On Thursday a delivery of three hundreds litres of liquid helium is coming. At the beginning we have cooled down the cryostat with cold nitrogen vapour. I attach the effect of our work :) In the clip you can see rotating taps which cover gas exhausting tubes. We had a lot of fun in preparing the cryostat this time.
Dzisiaj pomagam w jednym z wydziałowych laboratoriów przy przygotowywaniu kriostatu do pracy. W czwartek przyjeżdża dostawa trzystu litrów ciekłego helu do chłodzenia urządzenia. Wstępnie schładzaliśmy kriostat parami ciekłego azotu. Oto efekt naszej pracy :) Na filmie widać wirujące nieustannie korki, przykrywające wyloty gazu. Dobra atmosfera zawsze sprzyja komfortowi pracy.


Brak komentarzy: