piątek, 5 września 2008

Sterownik silnika krokowego

Sterownik został zaprojektowany dla już działającego systemu, który stał się nieformalnym standardem w laboratorium dla którego buduję elektronikę. Sterownik komunikuje się z pozostałymi elementami systemu przez interfejs RS485. Sterownik zbudowałem w oparciu o układy A3966, ATmega48 i 2x75176B. Układ A3966 jest to scalony sterownik silników krokowych. Jest on odpowiedzialny za dostarczenie do silnika odpowiedniej ilości prądu, oraz zmianę kierunku jego przepływu przez uzwojenia silnika. Sterownikiem steruję sygnałami TTL z mikrokontrolera ATmega48. Układy 75176B pełnią rolę konwertera ze standardu RS232 na RS485.

Rys. 1 - Sterownik silnika krokowego z silnikiem

Rys. 2 - Sterownik silnika krokowego (widok od strony złącz)

Rys. 3 - Sterownik silnika krokowego (widok od strony elementów)

Brak komentarzy: